Ceiling Fan ROYAL BALI

Ceiling Fan ROYAL BALI

  • Model : ROYAL BALI
  • Waranty : 5 Years
  • Price : 4.680.000 vnđ
  • Availability
Project info : 0902.885.886

Blades: 5 Blades 52 inches Plywood (OAK/Black)
Motor Type: AC MOTOR
Motor Finish: Red Brass
Fan Control: Pull Chain (Optional Remote/Wall Control)

 
kich-thuoc-royal-bali
 
Kích thước Quạt trần Royal Bali

 
quat-tran-bali-co-den
Quạt trần ROYAL BALI-MB có lắp thêm đèn LED 24w