CEILING FAN ROYAL SOLID

CEILING FAN ROYAL SOLID

  • Model : ROYAL SOLID
  • Waranty : 5 Years
  • Price : 6.990.000 vnđ
  • Availability
Project info : 0902.885.886

Specifications / Features
Blades: 3 Blades 52 inches Solid Wood Blade
Blades Colour : OAK
Motor Type: DC Motor Energy Saving 50%
Motor Finish: Matte Black
Fan Control: Remote DC-1

 

Thông số kỹ thuật cho động cơ DC

 
3d-dc-motor
 
 

Tùy chọn cho trần nhà cao

Hình ảnh Royal Solid được lắp đặt tại dự án

solid-wood

RESORT PHUQUOC IN VIETNAM