MR.VŨ SOLID

MR.VŨ SOLID

  • Model: ROYAL SOLID
  • Waranty: 5 Years
  • Install:
  • Price: 304 USD
55
0304304Còn hàng

Specifications / Features
Blades: 3 Blades 52 inches Solid Wood Blade
Blades Colour : OAK
Motor Type: DC Motor Energy Saving 50%
Motor Finish: Matte Black
Fan Control: Remote DC-1

 

Thông số kỹ thuật cho động cơ DC

 
3d-dc-motor
 
 

Tùy chọn cho trần nhà cao

Hình ảnh Royal Solid được lắp đặt tại dự án

solid-wood

RESORT PHUQUOC IN VIETNAM